Hoxan Profiles (1967)

     Contains profile information: 23
     Profile contains photos: 8
     In Memory: 6
     Contains "In Memory" entry: 6
     Military Service: 2
   Restricted to Hoxans only

     

Show by:    A-Z    Last Updated: 23    Newest Members: 23    Latest Comments: 16  


Charles Andrew
Susanta Banerjee
D. K. Bhattacharya   
Mihir Bose   
Nigel Callaghan    
Sanjoy Chatterjee   
Prosenjit Choudhary    
M Subhash Choudhury
Julian Coelho    
Amalesh Das
H Das
Kalyan Das   
Jaideep Ganguli
Franklin George
Jyotirmoy Ghosh   
Pramod Gupta
Sazzadul Haque
Samuel Huck
Dharamchand Jain
Surinder Jain
VivekaNand Jha
Shailen Karsondas (Reshamwala)   
Jaisingh Kashyap
Mohammed Sadi Khan
Basanta Kujur
S Krishna Kumar    
Richard Lee    
Robin Mallik   
Probir Mandal    
Dipak Mehra
Ramesh Misra
Amitava Mukherjee
B Mukherjee
Unnikrishnan Nair   
Tarun Nandy
Probir Neogi
Shyamal Neogi   
Manoj Kumar Rai   
Ravinder Rao
James Redden  
Eric Rodrigues
Ajoy Roy   
Jayanta Roy Chowdhury   
Jyotirmoy Roychoudhury
S. Roychoudhury
Amulya Rajan Anthony Sah   
Suman Samanta
Bidyut Sarkar
Subrata Sen (Sen)    
Sujit Sen   
Basudev Sengupta    
Jawahar Lal Sethi   
Asok Sharma
Prashant Singh   
Prashant Singh   
Rana Sirkar   
Anil Terway   
Dipak Thacker
Augustine Tigga
Mahesh Tulshan   
Vishwaranjan Verma