Hoxan Profiles (1976)

     Contains profile information: 43
     Profile contains photos: 10
     In Memory: 2
     Contains "In Memory" entry: 2
     Military Service: 2
   Restricted to Hoxans only

        

Show by:    A-Z    Last Updated: 43    Newest Members: 43    Latest Comments: 25  


Naresh Agarwal
Subhash Chandra Agarwal
Waris Ahmad
Arif J Altaf (Jamil)   
Albert Baa     
Suman Bawa   
Pradip Bhadani (Poonam)   
Ravikant Bhadani   
Yashraj Bhatnagar   
Subrata Chattopadhyay    
Jayant Chawra   
Ting Fong Chen
Ram Mohan Choudhary   
Biswajit Choudhuri   
Raghu Dutt    
Anirban Dutta   
Raghu Dutta
Ujjal Gangopadhyay    
Santanu Ghose   
Ashok Ghosh   
Dipankar Ghosh  
Asish K Gupta
Rajendra Prasad Gupta
Prabhu Nath Hembrom
Amirapu Jaidev   
Ajay Jain   
Pradip Jain
Rajesh K Jain
Sunil Jain   
Kishore Jain(Bharti)   
Naresh Kumar Jalan   
Abhay Jamkar    
Binay K. Jha
Kishore K Jha    
Sunil Jha
Niral James Kachhap   
Kumar Chandra Kamal
Sunil Kapur   
Jawed Ahmed Khan   
Nawal Kishore
Anup Kumar
Kamal Kumar   
Rajiv Ranjan Lal
Sujit Mandal    
Shanker Mazumder    
Avijit Mitra
Debasish Mitra
Sunil Mittal   
Sumanto Mondal
Alok Mukherjee
Sourov Mukherjee   
Surendra Pal   
Pradeep Panch
Iqubal Parvez
Sunil Patel
Om Prakash (Singh)   
Debasish Pramanick   
Ranjit Prasad
Deva Rajan B
Soumitra Ray   
Sudhir Kumar Roy
Amlan Roychoudhury
Navneet Samaiyar   
Sandeep S Sathey
Angshu Sengupta   
Anuranjan Shand   
Deepak Sharma   
Achintya Shaw
Raj Shekhar
Uday Shukla   
Danish Ghazali Siddiqui
Abhay Kumar Singh
Amleshwar Prasad Singh
Kumar Ajit Singh
Paresh Singh
Rajesh Kumar Singh
Rama Singh   
Ravi Pratap Singh   
Arun Singh 'Romi'   
Soumitra Singha
Manish Sinha   
Rajesh Sinha
Debabrata Sur (Sur)    
Ignatius Tigga